Ο Επιβάτης - Εξώφυλλο

nnet.gr.Περιεχόμενα


Δεκαέξι χρόνια μετά, επέστρεψε για να ζητήσει
πίσω ότι είχε για δικό του.
Ίσως και κάτι περισσότερο...
-